Polityka Prywatności serwisu smfw.pl


I. Dane Osobowe

1. Operatorem Serwisu jak również Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Jolanta Suder Agencja Artystyczna "Violin & Piano" z siedzibą w Krakowie przy ul. Przemiarki 22 lok. 6, 30-384 Kraków. Posiadającą Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP) – 6761714466, oraz numer REGON – 120223230.

2. Administrator przetwarza dane osobowe w zgodzie z wymaganiami prawa, które zostały określone w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne.

3. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie dobrowolnej, konkretnej, jednoznacznej i świadomej zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych.

4. Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, żądania ich korekty, uzupełnienia lub usunięcia, żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych, przeniesienia swoich danych osobowych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.

5. Jeżeli Administrator ma uzasadnione wątpliwości co do tożsamości osoby fizycznej składającej powyższe żądanie, może zażądać dodatkowych informacji niezbędnych do potwierdzenia tożsamości osoby, której dane dotyczą.

6. Klient może powyższe uprawnienia w stosunku do Administratora kierować drogą elektroniczną na adres: admin@smfw.pl

7. Administrator zobowiązuje się do udzielenia odpowiedzi na żądania Klienta bez zbędnego opóźnienia, nie później jednak niż w terminie 1 miesiąca od daty zgłoszenia.

8. Administrator informuje, że powierza dane osobowe, z zachowaniem wszelkich wymogów bezpieczeństwa, podmiotom zewnętrznym przetwarzającym dane, przede wszystkim firmie Atthost świadczącej profesjonalne usługi hostingowe.

9. Administrator oświadcza, że Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.


II. Zbieranie i Wykorzystywanie Informacji

1. Operator zbiera informacje dotyczące wykorzystania Serwisu przez Użytkowników oraz ich adresów IP na podstawie analizy logów.

2. Zebrane logi przechowywane są przez czas nieokreślony jako materiał pomocniczy służący do zarządzania Serwisem. Informacje w nich zawarte nie są przekazywane podmiotom trzecim poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem. Na podstawie logów mogą być tworzone statystyki pomagające w w administracji. Podsumowania tych informacji w postaci statystyk nie zawierają żadnych cech pozwalających na zidentyfikowanie osób odwiedzających Serwis.


III. Środki Bezpieczeństwa przy Przetwarzaniu Danych

1. System informatyczny przetwarzający Państwa dane jest zabezpieczany przez zastosowanie systematycznie aktualizowanych rozwiązań sprzętowych i programowych. Administrator Danych Osobowych stosuje zabezpieczenia, dostosowane do aktualnych potrzeb oraz dba o ich prawidłową konfigurację, która uniemożliwia dostęp do przechowywanych danych osobom do tego nieuprawnionym.IV. Polityka Plików „Cookies”


1. Operator Serwisu przechowuje informacje w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym abonenta lub użytkownika końcowego w postaci tzw. plików „cookies“ czyli "cisteczek".

2. Pliki „cookies“ nie są wykorzystywane do przetwarzania informacji o Użytkownikach ani śledzenia ich nawigacji. Pliki Cookies stosowane w Serwisie nie przechowują żadnych danych pozwalających na identyfikację Użytkowników serwisu ani innych informacji zebranych od Użytkowników.


3. Serwis przechowuje ww dane i uzyskuje dostępu do informacji w następujących celach:
a. dla zalogowanego Użytkownika utrzymuje sesję, co z kolei ułatwia mu korzystanie z Serwisu,
b. generowanie raportów i statystyk,
c. określenia profilu Użytkownika w celu udostępnienia mu odpowiednich materiałów reklamowych, w szczególności w sieci Google.

4. Operator Serwisu wykorzystuje sesyjne pliki Cookies, które zapisane są tylko na czas trwania sesji przeglądarki. Są one niezbędne dla prawidłowego działania Serwisu.

5. Operator Serwisu wykorzystuje także stałe pliki Cookies, które z kolei zapisywane są w urządzeniu Użytkownika na czas określony w parametrach albo do momentu ich świadomego usunięcia przez Użytkownika.

6. Przechowywane informacje lub uzyskiwanie do niej dostępu nie powoduje zmian konfiguracyjnych w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym abonenta lub użytkownika końcowego i oprogramowaniu zainstalowanym w tym urządzeniu.

7. Użytkownik może wyrazić zgodę dla plików Cookies za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego na używanym przez niego telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym. Poziom dostępu plików Cookies Użytkownik może odpowiednio ustawić w używanej przeglądarce internetowej. Całkowite jednak zablokowanie dostępu plików Cookies może uniemożliwiać korzystanie z niektórych funkcji Serwisu.